സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ ബലികൊടുത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ജടായുപക്ഷിയുടെ ത്യാഗോജ്ജ്വല വീര സ്മരണകൾ തുടികൊട്ടുന്ന ജടായൂരാമപ്പാറയിലേക്ക് വാരണാസിയിൽ നിന്നും സഹായ ഹസ്തം നീളുന്നു.
വാരണാസി മഹാശ്വേതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടിയ ഡോക്ടർമാർ കാശിയും ജടായുരാമപ്പാറയും തമ്മിലുള്ള ഇതിഹാസകാല ബന്ധം ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥനത്തിന് വഴിതെളിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജടായുരാമപ്പാറയിലെ രാമപാദത്തിലേക്ക് പണിയുന്ന പടവുകളിൽ തങ്ങളുടെ വകയായും കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പടവുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ധർമ്മസ്‌നേഹികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 1 പടിക്ക് ചിലവ് 11,000 രൂപ.
മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം കേരളം സന്ദർശിക്കും. ഡോ ആശിഷ് , ഡോ വിദ്യാസാഗർ പാണ്ഡെ , എസ് പി ഗ്രൂപ്പ് ( എസ് പി സർജ്ജിക്കൽ സെന്റർ ) എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
Chadayamangalam Jatayupara Sree Kodhandarama Kshethra Trust
AC No : 40391322445
Branch Name : SBI Sreekandeswaram Kaithamukku Branch
Branch Code : 16084
IFSC CODE: SBIN0016084
SWIFT CODE: SBININBB398
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>