വാർത്താ വ്യക്തിയിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ

കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ‘360’ യിൽ | 24 News

പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിച്ചു; ഞാൻ ഒരുങ്ങി: ഉള്ളുതുറന്ന് കുമ്മനം; അഭിമുഖം Manorama News

Kummanam Rajasekharan Talks about Social Media fight with Kadakampally | Wall Post |Asianet News

Will turn BJP into Kerala ruling party says Kummanam Rajasekharan Asianet News

കേരളം പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി കുമ്മനം: Herald News Tv